Rady energetyczne - Komputer

Rady energetyczne - Komputer

Laptop zużywa od 2 do 4 razy mniej energii elektrycznej niż tej samej klasy komputer biurowy. Laptop jest bowiem stworzony do tego, aby jak najdłużej działać na baterii. Dlatego każdy jego element powstał przy założeniu jak najmniejszego zużycia prądu. Płaski monitor (LCD lub TFT) konsumuje do 75 proc. mniej energii niż ekran klasyczny.    

Trzeba też wiedzieć, że wygaszacz ekranu nie daje żadnej oszczędności prądu. Przeciwnie, może nawet powodować większe zużycie niż przy jego braku, zwłaszcza w przypadku pojawiających się animacji.

Warto więc wybrać systemy energooszczędne, które posiadają etykietę „Energy Star”. Następnie zaś tak skonfigurować komputer, aby niektóre części systemu automatycznie przechodziły w stan czuwania lub całkowicie się wyłączały, jeśli przez określony czas nie są używane (należy sprawdzić „gestion de l'énergie” lub „power management”, czyli zarządzanie energią w folderze panelu sterowania). Jeśli nie pracujemy na komputerze przez ponad godzinę, najlepiej wszystko wyłączyć. Większość urządzeń peryferyjnych komputera, jak np. monitor, drukarka, głośniki, zewnętrzny twardy dysk, posiada swoje własne źródło zasilania. Najlepiej więc podłączyć wszystkie wtyczki do jednej listwy zasilającej z włącznikiem i wyłączać wszystko naciskając jeden przycisk. Modemy i routery należą do tej samej kategorii urządzeń.    

Sprzęt RTV

Telewizory z dużym ekranem (LCD lub plazmowe) zużywają do 2 razy więcej prądu niż telewizor ,,klasyczny'', z małym ekranem. Zbyt duży telewizor niepotrzebnie szkodzi środowisku. Telewizor LCD z ekranem 100 cm konsumuje średnio o połowę energii więcej niż model o przekątnej 80 cm. Ekrany plazmowe są jeszcze większymi pożeraczami energii niż LCD: z mocą sięgającą niekiedy 500 W, stają się prawdziwymi potworami pochłaniającymi energię. Istnieją istotne różnice w poborze prądu między poszczególnymi markami i modelami, warto więc wybrać ten jak najbardziej ekonomiczny!

Jeśli mimo wszystko posiadamy telewizor plazmowy, to warto wiedzieć że obraz jaśniejszy wymaga więcej energii niż ciemniejszy. Standardowe, fabryczne parametry dla jasności i kontrastu są często wysokie: najlepiej więc je ustawić w zależności od oświetlenia danego salonu. 

Chcąc skorzystać z telewizji cyfrowej, potrzebujemy dodatkowego urządzenia: odbiornika lub cyfrowego dekodera. Ich zużycie prądu – nawet mimo przełączenia w tryb „standby” – jest często bardzo duże. Warto więc sprawdzić, czy możliwe jest podłączenie telewizora, dekodera i innych urządzeń dodatkowych (np. DVD) do listwy z kilkoma wejściami i włącznikiem, a następnie wyłączanie ich wieczorem za pomocą tylko jednego przycisku.   

Ogrzewanie

Najlepiej wyregulować ogrzewanie w całym budynku za pomocą regulatora uzależnionego od warunków klimatycznych. W tym celu należy umieścić termostat w jednym z pomieszczeń, z dala od jakiegokolwiek źródła ciepła i nie na zewnętrznej ścianie budynku. Zużycie energii elektrycznej będzie mniejsze, jeśli termostat kontroluje bezpośrednio palnik. Koszty związane z instalacją termostatu można odpisać od podatku.      

Jeśli chodzi o ogrzanie tylko jednego pomieszczenia, najlepiej regulować temperaturę za pomocą zaworu termostatycznego. Pozwala on na precyzyjną regulację, która uwzględnia także zyski energetyczne pochodzące z promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. W 2009 roku, zarządzający siecią energetyczną przyznali premię w wysokości 5 euro za każdy zainstalowany zawór termostatyczny na grzejnikach w istniejącym już lokalu mieszkalnym. Natomiast zarówno w przypadku nowych budynków, jak i mieszkań oraz domów już istniejących, można uzyskać aż 40 proc. odliczenie kosztów instalacji od płaconych podatków.

Zaleca się także wyłączanie ogrzewania godzinę lub pół godziny przed pójściem spać. Można w ten sposób zaoszczędzić nawet 7 proc. energii. Termostat najlepiej ustawić na odpowiednio niską temperaturę w nocy lub całkiem wyłączać ogrzewanie. Nieprawdziwe jest bowiem wyobrażenie, że nocna temperatura pomieszczeń nie może być zbyt niska, ponieważ ponowne nagrzanie wymagałoby dużo dodatkowej energii. Warto także ograniczyć straty ciepła dzięki dobrej izolacji instalacji w pomieszczeniach nieogrzewanych, głównie poprzez skrócenie instalacji i założenie za grzejnikami (na ścianach zewnętrznych) taśm odbijających ciepło. Niektórzy zarządcy siecią przyznają premię za zainstalowanie takiej taśmy za grzejnikami w istniejących już lokalach mieszkalnych.

Należy także utrzymywać w czystości wszelkie urządzenia i kanały wentylacyjne. Za konserwację kotła grzewczego centralnego ogrzewania uzyskuje się 40 proc. odpis od podatku. 

                                     źródło: LUMINUS