Zatrudnimy nowa

zatrudniamy2.jpg

ZAPEWNIAMY

- miłą, uprzejmą i profesjonalną obsługę po polsku, francusku, flamandzku i angielsku
- legalizacje godzin u prywatnych pracodawców
- umowę na czas nieokreślony
- świadczenia socjalno-emerytalne (płatne urlopy wypoczynkowe, zdrowotne, dni świąteczne)
- zwrot kosztów przejazdu
- płatne dni wolne z przyczyn niezależnych od pracownika
- pomoc w założeniu bezpłatnego (przez pierwsze dwa lata) konta bankowego w ING
- terminowe i bezproblemowe płacenie comiesięcznego uposażenia
- profesjonalne szkolenia i urlopy edukacyjne
- respektowanie praw pracownika

Aby umilić czas naszym pracownikom, organizujemy imprezy integracyjne.