Ważne informacje!

COVID 19/Corona arbeidsvoorwaarden werknemers/gebruikers

Werknemers:

Vanwege het hoge risico op besmetting moeten werknemers bij het uitvoeren van het
werk voldoen aan de volgende strikte hygiënemaatregelen:
- was uw handen grondig voor en na het werk;
- draag zoveel mogelijk handschoenen;
- ventileer de woning;
- nies of hoest in een zakdoek en gooi het onmiddellijk in een gesloten bak;
- wanneer gebruikers thuis aanwezig zijn tijdens de diensten, dienen deze zich in een
aparte ruimte te bevinden;
- blijf altijd minimaal 1,5 meter van iemand verwijderd.
- Deze voorzorgsmaatregelen moeten nog meer nauwgezet worden gevolgd in het bijzijn
van mensen met een hoog risico (65-plussers, die lijden aan ernstige chronische ziekten of
van wie het immuunsysteem is verzwakt).

1. Werknemers kunnen natuurlijk altijd contact opnemen met 1st Belgium Service als ze twijfels hebben over de werkplek, als ze zich zorgen maken over het werken met (oudere) gebruikers, etc.
2. Werk moet altijd veilig kunnen worden georganiseerd. Als de werknemer zich onzeker voelt omdat de geplande maatregelen niet kunnen (of niet) worden nageleefd door de
gebruiker, heeft hij het recht om de werkplek te verlaten. In dit geval informeert de werknemer onmiddellijk 1st Belgium Service, dat de gepaste maatregelen neemt met betrekking tot de gebruiker.
3. Werknemers die zich plotseling of kort voor de uitoefening van hun functie ziek voelen, melden dit volgens interne procedures bij 1st Belgium Service en de gebruiker. Als een arts een risico op besmetting met covid-19 constateert, wordt de werkgever onmiddellijk op de hoogte gebracht. Dit informeert (eerdere) gebruikers volgens de regels met betrekking tot privacy.
4. Werknemers met symptomen van covid-19 moeten de medische richtlijnen strikt volgen.
5. Het werk bij de gebruiker moet veilig kunnen worden uitgevoerd en de werknemer past zijn gedrag uiteraard aan om het risico op besmetting te minimaliseren:
Bij de receptie en tijdens het schoonmaken moet rekening worden gehouden met de regels van sociale afstand. Als de woning het toelaat, bevindt de gebruiker zich tijdens het werk in een aparte ruimte. Als dit niet mogelijk is, moet de maximaal redelijke afstand worden gerespecteerd. Als het niet mogelijk is om een minimale afstand van 1,5 meter aan te houden, kunnen de werkzaamheden niet worden uitgevoerd.
De werknemer is verplicht om zoveel mogelijk handschoenen te dragen. Bovendien wast
de werknemer zijn handen grondig en regelmatig met water en zeep, in ieder geval voor en na het werk. De werknemer gebruikt papieren wegwerphanddoeken of een schone handdoek om zijn handen te drogen. Wegwerp papieren handdoeken worden weggegooid in een gesloten vuilniszak.
De eerste taak bestaat uit het desinfecteren van de belangrijkste contactpunten (deurklinken, schakelaars, telefoons, oppervlakken zoals tafels, werkbladen, afstandsbedieningen ...) en de sanitaire voorzieningen (vooral de spoelknop, de leuningen, kranen ...). De werknemer herhaalt deze taak wanneer hij klaar is met zijn werk.

1. Bij reizen met het openbaar vervoer moeten de regels voor sociale afstand volledig worden toegepast. Bedrijven moeten werknemers die met het openbaar vervoer reizen aan gebruikers opdragen zoveel mogelijk buiten de spits te reizen. In overleg met huishoudelijke hulpverleners en klanten kan 1st belgium Service overwegen de werktijden aan te passen; ook voor verzekeringszaken moet 1st belgium Service altijd vooraf op de hoogte worden gehouden.
2. De werknemer heeft altijd voldoende gezichtsdoekjes bij zich. De werker bedekt zijn neus en mond met een tissue wanneer hij zijn neus snuit, niest en hoest. De arbeider gooit dan de zakdoek in een afsluitbare vuilniszak en maakt zijn handen grondig schoon.

Instructies voor de gebruiker
1. Een werknemer mag onder geen enkel voorwendsel werken met een (vermoedelijk) besmette persoon. De gebruiker informeert 1st Belgium Service zo snel mogelijk als een dergelijke situatie zich voordoet.
2. De gebruiker beveiligt de werkplek als volgt:
De gebruiker biedt de mogelijkheid om zijn handen te wassen, een schone handdoek, een ontsmettingsmiddel (bijv. Bleekmiddel 10 * verdund in water) en natuurlijk alle apparatuur en schoonmaakmiddelen.
De gebruiker zorgt ervoor dat de werkplek - voor zover mogelijk, maar zoveel mogelijk - perfect geventileerd is, bij voorkeur voor aankomst van de werknemer. Als er mechanische ventilatie is, moet deze maximaal worden gebruikt.
Tijdens het schoonmaken vermijdt de gebruiker elk contact met de werknemer. Als de accommodatie het toelaat, bevindt de gebruiker zich tijdens het werk in een aparte ruimte. Als dit niet mogelijk is, moet de maximaal redelijke afstand worden gerespecteerd. Als het niet mogelijk is om een minimale afstand van 1,5 meter aan te houden, kunnen de werkzaamheden niet worden uitgevoerd.
De dienstencheques worden van tevoren voorbereid om persoonlijk contact te vermijden. Het gebruik van elektronische dienstencheques wordt sterk aanbevolen.

Zorg goed voor jezelf en veiligheid eerst!